SKiBA Przetargi
Przetargi
Zakończenie prac
środa, 03 grudnia 2014 23:03
Zmień rozmiar czcionki:

Wszystkie zakładane cele i rezultaty realizowanego zadania zostały w pełni osiągnięte.

 

Zrealizowano całość zaplanowanych robót remontowo-modernizacyjnych ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

 

Wykonano generalny remont części sanitarnej. Roboty podzielono na trzy części. Pierwsza – ogólnobudowlana – obejmowała rozbiórki i demontaże, wykonanie podłoża pod posadzki, roboty konstrukcyjne ścian murowych, izolacje, tynki i okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych, stolarkę budowlaną oraz malowanie. Druga – instalacje sanitarne – obejmowała wykonanie instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, cwu i cyrkulacji. Ostatnia trzecia część – instalacje elektryczne – obejmowała wykonanie rozdzielnicy elektrycznej, instalacje elektryczne gniazd wtykowych oraz instalację elektryczną na potrzeby wentylacji. Dodatkowo w łączniku utworzono, nie istniejącą dotąd, nową toaletę dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona niepełnosprawnym ruchowo słuchaczom i uczestnikom organizowanych przez Studium działań animacyjnych bezpieczne korzystanie z urządzeń sanitarnych. W wyniku całkowitego przebudowania wejścia zewnętrznego do łącznika uzyskano właściwą izolację cieplną, poprawiono warunki bezpieczeństwa budynku. Stare wejście było niefunkcjonalne, nieszczelne i niemożliwe do zabezpieczenia przed włamaniem. Nowe wejście dopasowane do XIX w. stylu budowli poprawiło także estetykę całego zabudowania. Ponadto poprzednie drzwi były bardzo wąskie, jednoskrzydłowe, nie spełniające kryteriów PPOŻ; obecne dwuskrzydłowe, pozwalają na szybką ewakuację z sali gimnastycznej w przypadku jakichkolwiek zagrożeń. Uzyskano nowe, zgodne z przepisami PPOŻ wyjście ewakuacyjne.

 

Nad prawidłowym postępem prac remontowo-modernizacyjnych sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

 

Przede wszystkim polepszeniu uległy warunki socjalno-bytowe uczącej się młodzieży, kadry pedagogicznej oraz pozostałych osób współpracujących ze Studium. Dzięki kompleksowemu remontowi części sanitarnej poprawie uległ komfort osób korzystających z sali gimnastycznej. Wyeliminowano potencjalne zagrożenia wynikające z dotychczasowego stanu technicznego obiektu. Tym samym poprawiono wizerunek Studium.

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
środa, 16 lipca 2014 22:17
Zmień rozmiar czcionki:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)

plik do pobrania pdf button

 
PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)
środa, 02 lipca 2014 22:55
Zmień rozmiar czcionki:

Przetarg nieograniczony pn. „PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)”

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
piątek, 13 czerwca 2014 14:26
Zmień rozmiar czcionki:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)

plik do pobrania pdf button

 
PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)
wtorek, 27 maja 2014 23:15
Zmień rozmiar czcionki:

Przetarg nieograniczony pn. „PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP III)”

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
piątek, 26 lipca 2013 15:18
Zmień rozmiar czcionki:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP II)

plik do pobrania pdf button

 
Remont i przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną z zapleczem dla potrzeb SKIBA we Wrocławiu - II etap
środa, 26 czerwca 2013 21:00
Zmień rozmiar czcionki:

mk 

Studium realizuje:

 

Remont i przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną z zapleczem dla potrzeb SKIBA we Wrocławiu - II etap

 

w ramach programu:

 

Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.04.2013 r. do 30.11.2014 r. według umowy nr 02328/13/FPK/DEK zawartej w dniu 12.06.2013 r


plik do pobrania pdf button

 
PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP II)
środa, 26 czerwca 2013 20:09
Zmień rozmiar czcionki:
 
PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE (ETAP II)
wtorek, 11 czerwca 2013 09:12
Zmień rozmiar czcionki:
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
środa, 13 czerwca 2012 00:39
Zmień rozmiar czcionki:

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną pdf button pobierz

 
Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną
wtorek, 29 maja 2012 10:11
Zmień rozmiar czcionki:

Przetarg nieograniczony pn. "PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ Z ZAPLECZEM - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (ETAP I)"

Więcej…