SKiBA O nas
O nas
Zmień rozmiar czcionki:

logoPoniższe informacje dotyczą Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, którego działalność dydaktyczna wygasa 1 września 2018 r.

 

Studium jest  jedną z trzech  szkół tego typu w Polsce, najstarszą i największą. Działa  w systemie  szkolnictwa artystycznego, podlega  Departamentowi Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji  Kulturalnej  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Centrum Edukacji Artystycznej we Warszawie.

 

Jest humanistyczno-artystyczną, dwuletnią, pomaturalną szkołą zawodową. Prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym i zaocznym na dwóch wydziałach:

 

  1. Animatorów Kultury;
  2. Bibliotekarskim.

 

Na Wydziale Animatorów Kultury prowadzone są specjalizacje w systemie stacjonarnym w zakresie: animacji  społeczności lokalnych, arteterapii, filmu,  pantomimy, tańca i teatru.

 

Na Zaocznym Wydziale Bibliotekarskim kształci się bibliotekarzy i bibliotekarzy-biblioterapeutów a na Zaocznym  Wydziale Animatorów Kultury - animatorów społeczności lokalnych. Nauka w Studium kończy się obroną pracy dyplomowej, którą słuchacze przygotowują na II roku. Absolwenci Studium otrzymują dyplom z tytułem zawodowym animatora kultury lub bibliotekarza ze wskazaniem  wybranej  specjalizacji.

 

Zajęcia dydaktyczne w systemie stacjonarnym odbywają się w godz. 8.15 - 19.00. Zjazdy na Wydziale Zaocznym mają miejsce raz w miesiącu w  piątek (od godz. 12.00),  w sobotę (w godz. 8.00-18.00) i w niedzielę (godz.8.00-15.00).

 

Wyposażenie i warunki nauki

 

Studium zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Niemcewicza 2. Dysponuje specjalistycznymi pracowniami: plastyczną, fotograficzną, filmową, biblioterapeutyczną; dwiema salami  audiowizualnymi, dwiema salami baletowymi (w tym jedna z lustrami), dwiema salami teatralnymi, dwiema  pracowniami  komputerowymi oraz salą gimnastyczną  przystosowaną do działań   teatralnych i tanecznych.

 

W Studium mogą uczyć się osoby niepełnosprawne, które są w stanie wejść na III piętro.