ZAPRASZAMY! NOWA SZKOŁA!


LINK strona 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 września 2017 roku otwieramy artystyczną szkołę policealną pod nazwą:

 

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu,

 

które realizować będzie dwuletni eksperymentalny program kształcenia w następujących zawodach:

 

  • animator działań filmowych,
  • animator działań pantomimicznych,
  • animator działań teatralnych,
  • animator tańca,
  • animator czytelnictwa,
  • animator działań arteterapeutycznych.

 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.