SKiBA Historia
Historia - 1980-1989

 

1985

 

  • Wicedyrektorem  Studium  zostaje  mgr  Maria Kulewska, która  pełnić  będzie  tę  funkcję  do 2006 r.
  • Powstaje specjalizacja   taneczna.
  • Powstaje  specjalizacja biblioterapeutyczna w całości  opracowana  przez  nauczycieli  Studium.

 

1987

 

1 marca  r.  – dyrektorem  Studium  zostaje  mgr Krystyna Hrycyk.

 

1988

 

  • Październik   - z inicjatywy Ministerstwa Kultury i  Sztuki przeprowadzono w Studium kompleksową wizytację. Ocena pracy nauczycieli  wypadła pozytywnie.
  • Od 7 listopada – do 6 grudnia - na wniosek Komisji Sejmowej i Ministerstwa Kultury i Sztuki trwa  kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Studium zakończona stwierdzeniem: ”Studium  stanowi ważne ogniwo w systemie kształcenia kadr dla kultury.”
  • W roku  szkolnym 1990/1991 Studium  znajduje się pod opieką Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.